Fasadbeklädnad

Här hittar du fibercementpaneler till fasaderna eller ytterväggarna i ditt byggprojekt.

Är du trött på att stå på en stege när du ska måla eller ge träet en ny ytbehandling? Eller ska du ändå byta ut fönster eller tilläggsisolera och funderar du på att samtidigt byta fasadbeklädnad?

Med en fasadbeklädnad av fibercement från Cedral får du en lösning med minimalt underhåll till ett bra pris. Fasadbeklädnader från Cedral är lösningar i fibercement med en färdigmålad yta. Det innebär att det inte är nödvändigt att måla efter monteringen eller löpande efteråt. 

Du kan använda Cedral Lap, Cedral Click och Cedral Board för beklädnad på fasader.

   

Det enda som gör att fasadbeklädnad av fibercement inte är helt underhållsfri är smuts: Det kan bli nödvändigt att vid behov tvätta av med vatten, mild såplösning och en mjuk borste.

Materialet, fibercement, är oorganiskt. Det betyder att du inte behöver bekymra dig om röta och svamp, eller några former av skadedjur i fasadbeklädnaden.

Utöver att materialet inte utsätts för fuktskador och tillhörande problem är det inte heller brännbart, så du kan känna dig trygg.

Cedral monteras alltid med en luftspalt bakom plankorna. En luftspalt ser till att fukt som finns bakom plankorna kan ventileras bort så att konstruktionen bakom hålls torr och hälsosam.

Cedrals fasadbeklädnad av fibercement med minimalt underhåll ger dig nya fasader i en snygg estetisk design, som håller i lång tid utan att du behöver göra något.

Nästan underhållsfri fasadbeklädnad

Utöver den redan nämnda fördelen med det minimala underhållet och färdigmålade fibercementen är det även enkelt att installera detta material som fasadbeklädnad.

Du kan använda vanliga verktyg som borrmaskiner och skruvdragare eller en spikpistol för uppsättning, medan du för mindre projekt kan använda en vanlig såg för förberedelse av våra paneler.

   

Det rekommenderas dock att använda en hårdmetallklinga med diamanttänder för fibercement vid större arbeten. Generellt rekommenderar vi att använda el-verktyg eftersom det är exaktare och ger ett finare resultat.

Därmed är det inte svårare att såga till skivorna så att de passar ditt bygges specifika mått än det är med trä.

Monteringen av Cedral Lap och Cedral Board kan göras med hjälp av skruvar utan förborrade hål för montering. Alternativt kan du använda en spikpistol till Cedral Lap. Cedral Click med spont-not monteras med clips.

Därutöver levereras produkterna med ett infärgat profilprogram för fönsterintäckning, invändiga och utvändiga hörn samt diverse avslutningar beroende på vad du behöver till ditt byggprojekt.

Montering av fasadbeklädnad med minimalt underhåll

Cedral ska alltid monteras som en ventilerad konstruktion, med luftintag i nederkanten, luftspalt bakom panelerna och luftutsläpp i ovankanten.

   

Panelerna skruvas, spikas eller monteras med clips på läktan. Innan panelerna monteras ska hörnprofiler, sockelskydd och startprofil monteras. När Cedral Lap monteras kan du använda en monteringshjälp så att du säkerställer att överlappet mellan panelerna blir enhetligt och exakt.

Se alltid Cedral Lap monteringsvägledningen, Cedral Click monteringsvägledningen eller Cedral Board monteringsvägledningen för perfekt resultat. 

Cedral vid renovering

I ett potentiellt renoveringsarbete av dina fasader kan du, beroende på de befintliga brädorna, montera Cedrals fasadbeklädnad ovanpå den gamla. Det kräver endast att du använder distanslister och ev. en ventilationsprofil som säkerställer luftintaget bakom.

Om den befintliga beklädnaden är i dåligt skick kan du dock bli tvungen att ta bort den och montera nya läkt.

Cedral Lap

Cedral Click

Cedral Board