Gavelbeklädnad

Här finns gavelbeklädnad till ditt hus. Gaveln eller gavelspetsarna på huset är den del av fasaden som utgör husets bredd. Den är ofta trekantig med takytorna som omslutning.

Befinner du dig mitt i planeringsarbetet inför att byta ut eller lägga nytt tak och funderar på möjligheten att samtidigt renovera gaveln? Eller har tegel som läcker på gaveln eller ska du byta fönster i gavelspetsarna. 

   

En söder- eller västergavel är en mycket utsatt del av huset, så det är mycket att vinna på att minimera på underhållet. Samtidigt är det den del av huset som oftast är mest besvärlig att måla.

När du använder Cedral som beklädnad får du en lösning av fabriksmålad fibercement. Den färdigmålade Cedralpanelan innebär att du får en gavelbeklädnad till huset där du slipper de löpande kostnaderna för regelbunden målning.

Samtidigt är materialet hårt och påverkas inte av väder och vind. Att fibercement är oorganiskt gör nämligen att du är skyddad mot röta, svamp och insektsangrepp.

Dessutom är det obrännbart.

Med Cedral som gavelbeklädnad får du därmed fibercementpaneler med hög hållbarhet och minimalt underhåll till ett bra pris. 

Du kan använda Cedral Lap och Cedral Click för beklädnad på gavel.

Nästan underhållsfri gavelbeklädnad

Om du väljer Cedral som gavelbeklädnad får du som tidigare nämnts ett minimalt underhåll. Samtidigt får du en lösning som är enkel att montera. 

Du kan enkelt bearbeta Cedralpanelen med el-verktyg och med tilbehör avsedda för fibercement.

   

För större arbeten rekommenderar vi dock en kap-/geringssåg eller en cirkelsåg med sågklinga med diamanttänder för att hantera de större mängderna fibercement. Vi rekommenderar el-verktyg, eftersom det ger exaktare snitt och därmed ett snyggare resultat.

Det är inte heller nödvändigt att förborra hålen i panelerna. Du kan skruva eller spika (ev. med hjälp av spikpistol) fast gavelpanelerna i underliggande läkt. Vi har även ett profilprogram för fönsterintäckning. 

Cedral gavelbeklädnad för montering eller utbyte av gavel

Vid nyuppsättning av våra gavelpanelar på fasaden är det viktigt med ett rätt underlag. Detta för att säkerställa rätt mängd ventilation i luftspalten bakom panelarna.

Om du ska ta bort den gamla gavelbeklädnaden måste du läkta om innan Cedral monteras för att säkerställa ventilationen.

Gavelspätsens ovankant ska alltid vara täckt av takutsprång eller en övertäckningsprofil.

Cedral Lap

Cedral Click