Takfotsbrädor

Takfotsbrädor är de brädor som görs fast i ändarna på husets taksparrar. De har som syfte att stänga igen mellan utsprångsbeklädnaden och takfoten längs med huset. De skyddar mot fuktskador i takutsprånget.

Takfotsbrädor monteras vid takfoten medan vindskivan täcker motsvarande område längs gaveln eller änden på huset.

   

Om du använder Cedral som dina takfotsbrädor, får du en produkt med minimalt underhåll till ett bra pris. De består av fibercement, som säkerställer bra motstånd mot väder och vind jämfört med träbrädor.

Detta har stor betydelse eftersom husets takfot är en av byggnadens mest utsatta delar. 

Du kan använda Cedral Lap, Cedral Click och Cedral Board för beklädnad til takfot.

Om du är trött på regelbundet måleriarbete och de löpande utgifterna som detta medför, får du med Cedrals produkter en lösning som kontinuerligt sparar tid och pengar.

Här slipper du helt från att stå på en stege med hink och pensel. Underhållet kan dock bestå i att göra rent dem med vatten, mild såplösning och en mjuk borste, allt efter behov.

Om du använder Cedral till dina takfotsbrädor får du en lösning som är tillverkad av fibercement. Det är ett oorganiskt material, vilket innebär att du inte behöver bekymra dig om röta och svamp, eller några former av skadedjur i fasadbeklädnaden.

Det betyder även att det är ett obrännbart material, vilket ger extra trygghet.

Om du ska byta eller lägga helt nytt tak på huset kan du använda dig av Cedrals lösningar till takfoten så att du garanteras minimalt underhåll till ett bra pris.

Om du använder Cedral som takfotsbrädor får du färdigmålade takfotsbrädor. Därmed är Cedral ett bra val för takfoten, både vid nybyggnation och renovering av tak och hus.

Fördelar med takfotsbrädor av fibercement

Om du använder Cedral, som är tillverkat av fibercement, till takfotsbrädorna får du som tidigare nämnts en lösning som inte kräver regelbunden materialbehandling och där du inte behöver bekymra dig om eventuella fuktskador i materialet, t.ex. röta och svamp.

Dessutom är det enkelt att bearbeta fibercementen. Skivorna kan enkelt sågas och hanteras med vanliga verktyg som borrmaskiner och skruvdragare och en vanlig träsåg. Det är precis som att sätta upp träbrädor.

För mindre projekt kan du nöja dig med en handsåg för trä. Om du ska sätta igång ett större arbete rekommenderar vi dock att du använder en kap-/geringssåg eller cirkelsåg med hårdmetallklinga med diamanttänder för tillskärning av takfotsbrädorna. Med el-verktyg får du exaktare skär och därmed ett snyggare resultat.

   

När du ska spika eller skruva fast takfotsbrädorna behöver du inte heller förborra hålen. Alternativt kan du använda en spikpistol vid fastsättningen av brädorna.

Vid synlig fastsättning rekommenderar vi infärgade skruvar som du kan beställa samtidigt som du beställer Cedral fibercementskivorna.

Montering av takfotsbrädor för nybyggnation eller renovering

När Cedral används som takfotsbrädor får du byggmaterial som är enkla att montera.

Ta bort takränna, konsoljärn och den gamla takfotsbrädan. Börja med att såga till de nya brädorna på längden. I vanliga fall skulle du ha målat dem nu, men det behövs inte med Cedral, som levereras färdigmålade. Lägg därefter upp brädorna och skruva fast dem med rostfria skruvar.

Du kan använda en skruvtving och en liten bit bräda för att göra en hållare till brädans ena ände. Det gör uppsättningen exaktare när du håller den långa plankan i den ena änden. 

Om du ska sätta upp konsol- eller rännkrokar på husets takfot ska du se till att det finns underlag bakom Cedral där produkterna ska monteras.

Takfotens överkant ska alltid vara täckt av takbeläggning eller en övertäckningsprofil.

Vid renovering av takfoten kan du montera takfotsbrädor ovanpå de befintliga brädorna – bara du ser till att använda en ventilationsprofil som ger en luftspalt.

Om du ska byta ut eller bygga ovanpå de gamla takfotsbrädorna beror på materialet och dess skick.

För din egen säkerhet rekommenderar vi att du använder en ställning för monteringsarbetet. 

Cedral Lap

Läs mer om Cedral Lap

Se referenser med Cedral Lap

 

Cedral Click

Cedral Board