Takkupa

Här finner du perfekta alternativ för beklädnad av husets takkupa. Denna framträdande utbyggnad på ett tak kan ge mer ljus till ovanvåningen, extra golvutrymme och bra rumshöjd.

Cedral är det perfekta valet för vindskupor, både för nybyggnation och renoveringsarbeten. En takkupa på taket är nämligen ett av de besvärligaste ställena att underhålla på ett hus.

Om man använder Cedral-produkter för beklädnad av takkupan och dess sidor får man minimalt underhåll av denna del av huset, som oftast är svårast att komma åt och därför besvärligast att måla. 

   

Om man använder Cedral-produkter för beklädnad av takkupan och dess sidor får man minimalt underhåll av denna del av huset, som oftast är svårast att komma åt och därför besvärligast att måla.

Med Cedral slipper du från behovet att regelbundet måla och sparar samtidigt in på de löpande kostnaderna för detta. Du får en beklädnad på din takkupa som står emot röta, svamp och insektsangrepp.

Cedrals beklädnad för vindskupor består nämligen av motståndskraftig oorganiskt fibercement, som inte påverkas av väder och vind på samma sätt som material av trä.

Det betyder även att din takkupa kläs med obrännbart material vilket ger ökad säkerhet och trygghet.

Därför bör du fundera på att byta till Cedral vindskupebeklädnad när det är dags att byta ut den gamla takkupans träbeklädnad eller om du ändå ska renovera taket eller byta fönster.

Du kan använda Cedral Lap, Cedral Click och Cedral Board til husets takkupa. .

Fördelar med Cedral beklädnad för din takkupa

Med Cedral Lap eller Cedral Click som brädor till din takkupa får du en lösning med minimalt underhåll. Det betyder färre ommålningar (de levereras färdigmålade) och ett högre motstånd mot svamp och fukt än vid träbrädor.

De är även enkla att montera. Såväl tillpassning, tillskärning och montering av brädorna till beklädnaden av din takkupa eller sidorna på den kan göras med vanliga verktyg. 

Du kan såga i fibercementen med en vanlig sågklinga för trä och använda vanliga borrmaskiner och skruvdragare, samt spikpistoler för monteringen. Du behöver inte ens förborra hålen i brädorna innan du skruvar.

Vid större projekt med Cedral-produkter rekommenderar vi dock att du använder elverktyg, t.ex. kap-/geringssåg eller cirkelsåg med diamantklinga. Det ger snyggare och exaktare tillskärning.

För att ge takkupan en snygg fönsterintäckning har Cedral ett infärgat profilprogram.

Nybyggnation och renovering av takkupa

Takkupan ska byggas så att den stämmer med takets lutning. Samtidigt ska den passa till avståndet mellan taksparrarna. Om du bygger nytt kan det hända att du måste förstärka takkonstruktionen.

Vid nybyggnation ska du se till att du har rätt underlag. Med ett korrekt monteringsunderlag är du säker på att du får en byggnad med luftintag i botten och ventilation bakom panelerna, samt ett luftuttag i toppen.

När du klär takkupan ska du skruva eller spika fast Cedral Lap. Cedral Click monteras med clips i not-spont-systemet.

Innan du börjar montera panelerna ska du se till att du har rätt underlag med sockelskydd och startprofil som du bygger utifrån.

När du monterar Cedral Lap på din takkupa kan du använda en monteringshjälp så att överlappningen mellan panelerna blir enhetlig och exakt.

Vid renoveringsprojekt kan du montera Cedral utanpå takkupans befintliga beklädnad. Kom bara ihåg att göra en bakomliggande luftspalt på 20 mm med distanslister. Du måste sätta upp ett nytt monteringsunderlag om du tar bort den gamla beklädnaden.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att använda en godkänd ställning vid byte eller montering beklädnad på takkupan.

Cedral Lap

Cedral Click

Cedral Board