Cedral paneler som utsprångsbrädor

Här finns brädor till underbeklädnaden på den del av takkonstruktionen som skjuter ut från husets fasad. Det kallas även takutskjut. De kan byggas både med invändiga och utvändiga takrännor.

Utsprångsbrädorna är besvärliga att underhålla eftersom du måste stå på en stege för att måla eller ytbehandla.

   

När du använder Cedral paneler som utsprångsbrädor/underbeklädnad får du en fibercementprodukt med minimalt underhåll. Samtidigt till ett bra pris. 

Du kan använda Cedral Lap, Cedral Click och Cedral Board för utsprång.

Priset blir bara bättre av att du löpande sparar pengar under de efterföljande åren, eftersom du slipper ifrån regelbundet målningsarbete. Om du använder Cedral paneler som utsprångsbrädor får du därmed ett nästan underhållsfritt utsprång och en fabriksmålad lösning. Det ska bara monteras.

Cedral är tillverkade av fibercement. Det är ett oorganiskt material, som ger dig flera fördelar: 

   

Du behöver inte kämpa mot röta och svamp eller eventuella skadedjur som äter träverk. Du kommer även att bo säkrare eftersom fibercement är obrännbart.

Om du står inför att bygga nytt eller renovera ditt tak, vindskivor/takfot eller beklädnaden på gaveltrekanten kan du fundera på att klä takutsprånget med Cedral som utsprångsbrädor.

Därmed slipper du ifrån mycket underhåll och får mer fritid att njuta av i stället för att underhålla huset.

Ett nästan underhållsfritt takutsprång

De nämnda fördelarna med ett fabriksmålat och oorganiskt takutsprång sker inte på något sätt på bekostnad av en besvärligare montering.

Utöver att du får en lösning som kräver minimalt underhåll får du ett byggmaterial som är lika lätt att arbeta med som trä.

Cedral paneler som utsprångsbrädor är enkla att såga till med en vanlig sågklinga för trä. Samtidigt kan du använda vanliga borrmaskiner och skruvdragare, samt spikpistol för monteringen. Allt utan att först behöva förborra hålen i fibercementpanelerna. 

Vid större arbeten där du ska såga till många paneler rekommenderar vi dock att du använder en kap-/geringssåg eller cirkelsåg med diamantklinga.

Allmänt sett bör du använda elverktyg som ger exakt skär och därmed ett snyggare resultat.

Montering och renovering av utsprång på hus

Genom att följa våra monteringsanvisningar får du bra resultat när du sätter upp dina utsprång.

Se till att montera utsprångsbrädorna på rätt underlag så att det finns en luftspalt bakom plankorna (max C-C = 400 mm).

Som underlag kan du använda en ventilationsprofil som monteras på det befintliga utsprånget allt beroende på materialets typ och skick. Max. bredd på takutsprånget på takfoten är 50 cm vid användning av ventilationsprofil.

Vid nymontering ska du sätta upp ett monteringsunderlag innan klädseln sätts upp. Det kan även vara relevant om du blir tvungen att helt ta bort de gamla murkna utsprångsbrädorna.

Du kan använda alla våra produkter: Cedral Lap, Cedral Click eller Cedral Board.

Cedral Lap och Cedral Board kan monteras med skruvar eller spik, medan Cedral Click monteras med clips och not-spont-systemet.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att man använder ställning vid byte av utsprångsbeklädnaden.

Cedral Lap

Cedral Click

Cedral Board