Error transforming XSLT System.Xml.Xsl.XslTransformException: An error occurred while loading document 'http://www.cedral.no/Files/Templates/Designs/Ivarsson2017/Translations.xml'. See InnerException for a complete description of the error. ---> System.Xml.XmlException: For security reasons DTD is prohibited in this XML document. To enable DTD processing set the DtdProcessing property on XmlReaderSettings to Parse and pass the settings into XmlReader.Create method. at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDoctypeDecl() at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() at System.Xml.XPath.XPathDocument.LoadFromReader(XmlReader reader, XmlSpace space) at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.ConstructDocument(Object dataSource, String uriRelative, Uri uriResolved) at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.GetDataSource(String uriRelative, String uriBase) --- End of inner exception stack trace --- at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.GetDataSource(String uriRelative, String uriBase) at translationfile(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime) at (XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, String translationkey, String defaulttranslation) at (XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}current) at (2)(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator ) at Root(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime) at System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(Object defaultDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, XmlWriter writer) at System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.Transform(IXPathNavigable input, XsltArgumentList arguments, Stream results) at Dynamicweb.Content.Files.XsltParser.XmlXsltTransform(XmlDocument xmlDocument, XslCompiledTransform xslTransformer, TextWriter textWriter, XsltArgumentList xsltArguments)

Vanliga frågor

Här hittar du svar på några av de frågor som vi ofta får i samband med Cedral Lap, Cedral Click och Cedral Board

 • Hur nära marken kan man sätta upp den första panelen?

  Vi rekommenderar att det är minst 150 mm från marken till nedersta panelen, om den första panelen sätts lägre kan det orsaka kraftig nersmutsning av den nedersta panelen. 

 • Kan panelerna sättas ända ner mot marken?

  Nej. Det rekommenderas att den nedersta panelen monteras 150 mm över mark. 

 • Kan man montera Cedral direkt på en befintlig gavelklädsel?

  Nej. Cedral ska alltid monteras på distanslister så att det blir ett lodrätt ventilerat hålrum bakom klädseln.

 • Kan man använda Cedral för att bygga en sandlåda?

  Nej, tyvärr inte. Cedral klarar inte permanent markkontakt och ska alltid monteras med ett ventilerat hålrum på minst 20 mm bakom panelen.

 • Kan man använda Cedral för avskärmning runt en soptunna?

  Ja, det kan man. Det rekommenderas dock att klädseln hålls 150 mm över mark.  

 • Kan man göra en kompostbehållare av Cedral?

  Nej, tyvärr inte. Cedral klarar inte permanent markkontakt och ska alltid monteras med ett ventilerat hålrum på minst 20 mm bakom panelen.

 • Ska man måla ändarna på Cedral-panelerna?

  Det är inte nödvändigt att måla ändarna på panelerna. Man målar endast av estetiska skäl, så om änden på panelen inte är synlig, finns det ingen anledning att måla den. 

 • Ska man använda EPDM-band i överlappningen mellan panelerna?

  Vi rekommenderar att man använder EPDM-band vid panelskarvar för att skydda mot inträngande vatten. Om man monterar panelerna med täta skarvar kan man dock utesluta dem.

 • Hur skär jag Cedral?

  Mindre arbeten kan sågas med en vanlig klinga för trä. För större arbeten rekommenderas en hårdmetallklinga med diamanttänder avsedd för fibercement.

 • Kan Cedral levereras tillskuren efter fasta mått?

  Nej, Cedral levereras alltid i samma mått och skärs till på byggplatsen.

 • Kan man få Cedral i specialfärger?

  Ja, om du inte vill ha någon av de många standardfärger kan Cedral levereras i en specialfärg mot pristillägg. Detta kräver dock beställning av minst 500 paneler.