Error transforming XSLT System.Xml.Xsl.XslTransformException: An error occurred while loading document 'http://www.cedral.no/Files/Templates/Designs/Ivarsson2017/Translations.xml'. See InnerException for a complete description of the error. ---> System.Xml.XmlException: For security reasons DTD is prohibited in this XML document. To enable DTD processing set the DtdProcessing property on XmlReaderSettings to Parse and pass the settings into XmlReader.Create method. at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDoctypeDecl() at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() at System.Xml.XPath.XPathDocument.LoadFromReader(XmlReader reader, XmlSpace space) at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.ConstructDocument(Object dataSource, String uriRelative, Uri uriResolved) at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.GetDataSource(String uriRelative, String uriBase) --- End of inner exception stack trace --- at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.GetDataSource(String uriRelative, String uriBase) at translationfile(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime) at (XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, String translationkey, String defaulttranslation) at (XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}current) at (2)(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator ) at Root(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime) at System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(Object defaultDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, XmlWriter writer) at System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.Transform(IXPathNavigable input, XsltArgumentList arguments, Stream results) at Dynamicweb.Content.Files.XsltParser.XmlXsltTransform(XmlDocument xmlDocument, XslCompiledTransform xslTransformer, TextWriter textWriter, XsltArgumentList xsltArguments)

Cedral Lap


Cedral Lap är en fabriksmålad fasadpanel av hög kvalitet tillverkad av fibercement. Det betyder att du får en robust och formstabil fasadpanel.

Läs mer Tillbehör Dokumenter

Cedral Click


Cedral Click är en stark och formstabil fibercementpanel av hög kvalitet. Cedral Click finns både med trästruktur eller slät (smooth) finish.

Läs mer Tillbehör Dokumenter

Cedral Board


Cedral Board är en homogen fasadskiva av fibercement som finns i många naturliga färger. Cedral Board kan användas som utvändig beklädnad på alla typer av byggnader.

Läs mer Tillbehör Dokumenter